Prata med låneförmedlare
0770 455919

Vi erbjuder i samarbete med Freedom Finance låneförmedling bland Sveriges mest attraktiva låneinstitut. Ring och prata igenom ditt lån i lugn och ro!

SEK    Kundf. Folkia K365
1000 x 250 300
2000 400 300 400
3000 500 375 500
4000 x 475 x

Vi har förmedlat mycket snabblån sista månaderna och har därför satt upp denna jämförelse. Folkia är vår enhälliga vinnare och rekommendation!

stockholm stuffing
Bankgaranti

Bankgaranti / Insättningsgaranti

I sken av finanskrisen 2008 blev det plötsligt mycket prat om bankernas garantier på ersättningar vid konkurser. Man får dock skilja på bankgaranti och insättningsgaranti, där den förstnämnda ofta syftar till företag som måste ligga ute med mycket pengar, t.ex hyresföreningar.

Bankgaranti ger företag garantier vid slutkundens konkurs, dock som i exemplet ovan visar måste man se upp med vad som verkligen står i kontraktet man sluter med sin bank. Olika banker har olika villkor, och det kan vara lurigt att tyda alla klausuler.

I många situationer kräver banken för att bankgarantin ska gälla att garanten sätts i faktiskt konkurs, vilket för en privatperson betyder personlig konkurs, en ganska sällsynt företeelse. Detta kan härledas till den s.k förmånsrättslagen, som täcker av 55% av det garanterade värdet från bankens sida.

Insättningsgaranti

Det som de flesta kanske är bekanta med är den s.k insättningsgarantin som banker ger privatkunder i fall där banken går i konkurs. Denna kan också tillämpas på företag. Den höjdes kraftigt i och med finanskrisen 2008 eftersom de banker som erbjöd högst garantisumma snabbt drog åt sig kunder från alla banker. För närvarande (2009) ligger insättningsgarantin på 500.000kr.

Dessa insättningsgarantier gäller per person och inte per konto, och de tar ingen hänsyn till om pengarna är bundna på t.ex sparkonton. Ifall man låst pengar i värdepapper och värdepappersfonder så täcks detta av någon som kallas Investerarskyddet (PDF).

Insättningsgarantin hanteras bakom kulisserana av Riksgäldskontoret och finansieras av banker, låneinstitut och värdepappershandlare. I finanskrisens svallvågor är det också prat om att styra upp en gemensam fond bland alla finansiella institut som samlar på sig en buffert för eventuella konkurser och utbelningar på insättningsgarantier.

Skulle en utbetalning ske på grund av insättningsgarantin har bankerna normalt 3 månader på sig att betala ut denna peng, och man får också ränta på pengarna för den tiden de hålls inne.

Läs vidare

Kommentera

Namn
Sajt   http://www.dinsajt.com eller tomt
Koll   Bokstavera siffran "15"
Säg

Många läser om...

Köpa loss lån
SMS-lån
Fast/bunden ränta
Lån utan säkerhet Anmärkningar
Låneförhandling
Kreditkort
Skuldsanering
Mer...

Våra Låneinstitut

1. Freedom Finance
2. Sevenday
3. Ikanobank
4. ICA-banken
5. Folkia (SMS)
6. Kundfinans (SMS)
7. SEB
    Fler...

Jämför Ränta

Typ FF IK ICA
Nytto - 4,0 3,9
Bo - 2,0 2,0
Bil - 3,9 4,0