Prata med låneförmedlare
0770 455919

Vi erbjuder i samarbete med Freedom Finance låneförmedling bland Sveriges mest attraktiva låneinstitut. Ring och prata igenom ditt lån i lugn och ro!

SEK    Kundf. Folkia K365
1000 x 250 300
2000 400 300 400
3000 500 375 500
4000 x 475 x

Vi har förmedlat mycket snabblån sista månaderna och har därför satt upp denna jämförelse. Folkia är vår enhälliga vinnare och rekommendation!

stockholm stuffing
SMS-lån Ränta

Ränta på SMS-lån

SMS-lån är en väldigt populär låneform för så kallade mikrolån på några tusen kronor, och som oftast betalas tillbaka inom en månad. Den effektiva räntan på SMS-lån är väldigt hög, och man kan lätt bli förbluffad om man översätter låneinstitutens fastna kostnader för SMS-lån till procentsatser.

Vi tar några exempel för vad ett SMS-lån på 2000kr kostar på de största lånegivarna och vad räntan blir, förutsatt att lånet återbetalas inom 30 dagar.

Lånegivare Fast kostnad Ränta
Folkia 300 kr 0 kr
K365 400kr 2.5%

Så, det finns till synes några varianter på återbetalning. Det vanligaste är att lånegivarna tar en fast kostnad, ofta runt 10-20% av lånesumman, samt en ränta på sena betalningar. Givetvis tillkommer förseningsavgifter ovanpå ränta och engångskostnad.

Ränta vid sen betalning

Läs väldigt noga igenom vad som står på lånegivarnas kontrakt om dröjmålsränta och effektiv ränta, speciellt om du inte är helt säker på att återbetalningen kan ske i tid. Folkia har en finurlig funktion på sin sida där man kan räkna ut den effektiva räntan, och vi rekommenderar starkt att du kollar upp denna före ditt lån.

Kontrakt vid SMS-lån

Nedan är ett exempel på hur klausulerna kan se ut för en vanlig lånegivare då det gäller snabblån.

  • Efter godkänd ansökan kan låntagaren beviljas lån. Företaget betalar ut lånet till låntagarens eget bankkonto inom våra öppettider.
  • Hela lånet inklusive avgifter ska återbetalas senast på förfallodagen genom inbetalning på det bank- eller postgirokonto anvisat av lånegivaren. Aktuell förfallodag samt belopp anges vid lånetillfället samt framgår på fakturan.
  • Aktuell räntesats för lånet anges vid ansökningstillfället samt på fakturan. Låntagaren är skyldig att återbetala den uppläggningsavgift som anges vid ansökningstillfället samt på fakturan.
  • Vid utebliven betalning, har lånegivaren rätt att ta ut dröjsmålsränta på det förfallna beloppet (inkl. upplupna avgifter) till dess att fullständig betalning har inkommit. Lånegivaren äger också rätt att ta ut en påminnelseavgift om 50 kr per påminnelse. Dröjsmålsräntan utgår med 2,5 % per månad.
  • Har betalning ännu inte inkommit efter påminnelse har lånegivaren rätt att överlämna ärendet till inkasso då lagstiftade inkassoavgifter läggs till avgifterna.
  • Låntagaren får ej överlåta lånet utan skriftligt medgivande från lånegivaren. Långivaren har rätt att överlåta eller pantsätta sin fordran till annan.
  • Låntagaren är skyldig att vid ändring av adress eller telefonnummer så snart det är möjligt meddela lånegivaren de nya uppgifterna.

Läs vidare

Många läser om...

Köpa loss lån
SMS-lån
Fast/bunden ränta
Lån utan säkerhet Anmärkningar
Låneförhandling
Kreditkort
Skuldsanering
Mer...

Våra Låneinstitut

1. Freedom Finance
2. Sevenday
3. Ikanobank
4. ICA-banken
5. Folkia (SMS)
6. Kundfinans (SMS)
7. SEB
    Fler...

Jämför Ränta

Typ FF IK ICA
Nytto - 4,0 3,9
Bo - 2,0 2,0
Bil - 3,9 4,0